WaterBlock™ Absorbe

Systemet består av robuste tøysekker som inneholder et kraftig vannabsorberende materiale (Sodium Polyakrylnate). Sekkene veier kun 200 gram når du pakker de ut, men absorberer opp til 20 liter vann ila 2-4 min. Du kan raskt bygge en mur av sekkene uten behov for sand, sandsekker og annen tung logistikk. Sekkene har bærehåndtak for enklere håndtering etter bruk. NB! ikke åpne sekkene under bruk – i tørr form er innholdet sterkt irriterende for øyne og hud samt skadelig ved innånding. Ved skade på sekker under bruk – hell vann på pulveret.

Sekkene er også nyttige i privathjem i tilfelle vannlekkasjer etc. Montasjehastighet: 200-300 sekker/time 1 mann. Sekkene kommer i hvit (WHITE) og sort (BLACK) farge. WHITE brukes som vanlige sandsekker – BLACK har en mer boksaktig form og har også hemper som gjør de mer egnet til å feste til hverandre eller mot annet. Systemet kan med fordel benyttes sammen med Solid og Soft systemene for å konstruere et sterkt og fleksibelt flomvern som passer din situasjon.

Montering og bruk av WaterBlock™ Absorbe

Absorbe BLACK er pakket 2 i hver vakumpakke og 10 stk i hver pappeske.

2 stk BLACK før vakumforseglingen brytes. Dette gjøres rett før bruk.

En enkelt BLACK klar til bruk – Plasser sekken der du vil ha den og vent på vannet eller tilfør vann og BLACK vil absorbere 20 liter.

WHITE er pakket 5 stk i hver vakumpakke og 50 stk i hver pappeske.

Vakumpakke med 5 stk før åpning.

WHITE er klar til bruk – tilfør vann eller vent på flomvannet. WHITE vil absorbere 20 liter med vann og ende opp som en sandsekkform.

BLACK før vannabsorbering.

Produktet absorberer 20 liter vann ila 2 minutter ved 20 graders temperatur.  Ved lavere temperaturer, kan det ta opp til 4 min.

WHITE før vannabsorbering.

Produktet har absorbert 20 liter vann og kan stables som flomvern.

Produktet klar til bruk.

Sodium polyakrylnate dannner en gel av vannet som gir en vanntett barriere. Egner seg bedre enn sand i sandsekker.

VIKTIG!. Sekkene skal ikke åpnes – bildet er kun til informasjon. Hvis sekker skades under bruk før vann tilføres, skal den legges til side i en plastsekk -stoffet er irriterende for øyne og skal ikke innåndes. Har du ikke søppelsekk tilgjengelig, hell vann på pulveret.

Produktet ferdig til bruk. Utseende og bruksområde som en sandsekk.

NB! ikke åpne sekken ved bruk – bildet er kun til info. Sodium Polyakrylnate danner en gel når den absorberer vann.